Dekan

 

 Pedagogika va jismoniy

madaniyat fakulteti

   

 

 

(pedagogika va psixologiya asoslari kafedrasi jamoasi)

Ilk bor 1957 yil sentyabr oyida Buxoro Davlat Pedagogika instituti. Tabiat fakulteti xuzuridagi Pedagogika va boshlangich ta値im metodikasi bulimi va kafedrasi tashkil etildi.

         Bulimga dastlab 50 nafar talaba kabul kilindi.

         1958-59 ukuv yilida esa bulim maxsus fakultetga aylantirildi.

         1962 yilning avgust oyida Boshlangich ta値im metodikasi fakulteti kroshida Musika bulimi tashkil etildi va uning tarkibida Musika va ashula kafedrasi ochildi. Kafedraga T.T Tursunov mudir etib tayinlandi.

Keyinchalik 1977-1983 yillar mobaynida Musika bulimi aloxida fakultet bulib xam faoliyat kursatgan.

1965-66 ukuv yilida fakultet bazasida Jismoniy tarbiya bulimi ochildi va u xam 1963 yilda Jismoniy madaniyat fakulteti sifatida ajralib chikdi.    

1972-73 ukuv yilida fakultet bazasida Rasm va chizmachilik bulimi ochildi. Bu bulim xam 1975 yil yanvarida Badiiy grafika va chizmachilik fakulteti sifatida faoliyat kursata boshladi.

1984 yilning yanvar oyidan boshlab Musika fakulteti kaytadan Pedagogika va boshlangich ta値im fakulteti bilan birlashdi va u Boshlangich ta値im pedagogikasi, metodikasiva musika nomi bilan ataldi.Fakultetda bu davrga kelib 4 ta kafedra faoliyat kursata boshladi. Chunki 1973 yilda Musika va ashula kafedrasi bazasida ikkita kafedra tashkil topgan edi: Musika nazariyasi va cholgu asboblari xamda Xor dirijyorligi va ashula kafedralari.

Ularning birida T. T, Tursunov, ikkinchisida M. B. Raxmatovlar mudirlik kildi. 1977 yildan boshlab Boshlangich ta値im pedagogikasivametodikasi kafedrasi xam ikkiga ajralib, Boshlangich ta値im pedagogikasi va boshlangich ta値im nazariyasi va metodikasi kafedralariga tuzildi. Ulaning biriga O .R. Rozikov, ikkinchisiga SH. R. Rayxonovlar raxbarlik kildi. 1991 yilga kelib , fakultet bazasida Maktabgacha tarbiya pedagogikasi bulimi ochildi. Bunda kunduzgi xam sirtki bulimlarga talabalar kabul kilinib, 1999-2000 ukuv yilidan boshlab, uning urniga Pedagogika va psixologiya bulimi, 2001-2002ukuv yilidan boshlab Psixologiya bulimlari ochildi .

1995yil 2 sentyabrida fakultet Jismoniy madaniyat va boshlangich xarbiy ta値im fakulteti bilan birlashtirildi va Pedagogik ukuv markazi tashkil etildi. Keyinchalik Pedagogik ukuv markazi nomi bekor kilinib, kaytadan fakultet deb yuritila boshlandi. Fakultetning xozirgi nomi Pedagogika va jismoniy madaniyat deb ataladi.  

         Oxirgi yillarda fakultetda kafedralar soni sezilarli darajada kengayib , ularning soni 11 taga yetdi.

         Utgan davr mobaynida fakultetga kuyidagi shaxslar raxbarlik kildilar :

         -1958-1977 yillarda pedagogika fanlari nomzodi , dotsent, Uzbekistonda xizmat kursatgan ukituvchi K.X. Xayrullayev;

         -1977-1981   yillarda filologiya fanlari nomzodi , dotsent  I.I. Shamsidinov;

         -1981-1986 yillarda falsafa fanlari nomzodi , dotsent M.X. Maxmudov;

         -1986-1992 yillarda pedagogika fanlari nomzodi , dotsent SH.R. Rayxonov.

         1992 yildan boshlab xozirgi kungacha fakultetni falsafa fanlari doktori , professor  M.X. Maxmudov boshkarib kelmokda.

Hosted by uCoz